Branddetectie als onderdeel van brandbeveiliging

Brandveiligheid is belangrijk voor particulieren én voor bedrijven. Iedereen wil immers zo goed mogelijk beschermd zijn tegen brand. Het is daarom van groot belang dat elke risicofactor wordt bekeken. Dan pas kan er een correcte keuze worden gemaakt omtrent welk branddetectiesysteem u moet gebruiken. Wij inventariseren gratis de veiligheidsrisico’s in uw gebouw en geven u kosteloos advies.

Wist u overigens dat rookmelders ook in woningen verplicht zijn? Niet alleen is een branddetectiesysteem goed voor uw welzijn en financiën, het is ook nog eens wettelijk verplicht.

Vraag een offerte aan

Branddetectie is essentieel bij brandbeveiliging

Waarom een branddetectiesysteem?

Een branddetectiesysteem heeft als doel een brand zo vroeg mogelijk te detecteren. Vervolgens zal een alarm klinken zodat de geschikte noodmaatregelen uitgevoerd kunnen worden. Een brandalarmsysteem stelt akoestische en/of visuele signalen in werking om de aanwezigen, die gevaar kunnen lopen tijdens een brand, te waarschuwen.

Alle systemen die Scutum Security gebruikt, voldoen aan de voorschriften van het BOSEC-certificaat. Dit certificaat fungeert als keurmerk binnen de sector. Het staat garant voor kwaliteit en voor het vervullen van de correcte functies.

Wees brand te slim af

Vanaf nu bent u brand te slim af. De branddetectie- en alarmsystemen leiden de volgende acties in:

  • Het onmiddellijk laten klinken van het brandalarm bij de meldkamer;
  • Het verwittigen van de personen belast met het uitvoeren van specifieke opdrachten in geval van brand (de interventieploeg);
  • Het bevel tot onmiddellijke evacuatie aan alle personen die op een bepaalde plaats in het gebouw verblijven;
  • Het automatisch in werking stellen van andere eventuele voorziene brandbeveiligingsuitrustingen.

Dankzij onze branddetectie- en alarmsystemen voorkomt u onnodige kosten in materiële schade en mensenlevens.

Interesse in brandbeveiliging?

Ontvang een offerte

Bel onze adviseur.

03/644 31 21

Scutum Security